O čipování a ztrátě identity

neděle 1. listopad 2009 22:16

„Vážení občané, v souladu se zákonem o povinné registraci obyvatel Vám oznamujeme, že od prvního ledna 2015 bude zahájeno povinné čipování lidí. Této povinnosti podléhají všichni občané ČR starší 15 let i cizí státní příslušníci s trvalým pobytem. Čipování budou provádět zvlášť pověření lékaři a to dle volebních obvodů, v obvyklých volebních místnostech, pod dohledem registračních úředníků. Akce bude probíhat od 10. do 20. ledna vždy od 10 do 19 hodin. K čipování si přineste platný doklad totožnosti a 50 Kč, kterými uhradíte aplikaci čipu na místě.“

Tak takhle nějak by mohlo vypadat úřední nařízení v blízké budoucnosti. Úděsné, že? A proč s tím vůbec straším? No prostě proto, že se té možnosti obávám. Vždyť k tomu naše společnost pomalu, ale jistě spěje. Ztrácíme identitu. Dnes je vaše rodné číslo důležitější, než vaše jméno. Číslo vaší zdravotní karty je důležitější, než problém, se kterým přicházíte k lékaři. Lidé už si nepředávají skutečné adresy svého bydliště, ale elektronické adresy – mnohdy to produkty zjitřelé fantazie.
V desítkách podob se setkáváme se ztrátou osobní identity a s nezbytností registrace. Registrace co nejjednodušší a přitom široce využitelné. Rodné číslo zatím stačí, ale má ohromné nedostatky. Může se s ním všelijak manipulovat. Musíte mít vždy nějaký doklad, abyste je doložili. A co je nejhorší, vy je můžete dokonce někomu neříct. Vy můžete klidně i lhát. Můžete být k úředníkům nebo policajtům prostě neupřímní. Dokonce se můžete zbavit všech dokladů a jen tak se toulat. Jako ti pejskové nešťastní.
Tak. Teď jsem udělal takzvaný oslí můstek k tomu skutečnému tématu, kterému se chci věnovat. To co mi skutečně vadí, je dnes vzrůstající snaha o plošné a jednotné čipování psů, psíčků, pejsků a hafáků. Kdo to po něm volá, kdo ho potřebuje? Samozřejmě úředník. Ten chce mít ve psech pořádek. Vedete na vodítku skutečně svého pejska? A máte zaplacenou daň? Hned si to zjistíme. A tento pes, kdepak má pána? Hned to prověříme a pána „vyškolíme“.
Joj, to bude krásný život! Nebude neznámých psů, nebude tuláků, nebude napadených chodců a zejména dětí. A přibude spokojených pánečků. Budou mít klid. Dosud málem nespali hrůzou z představy, že se jim jejich miláček zaběhne a už ho nikdy neuvidí. Brzy to bude jinak. Pánečkové budou konečně klidně spát. A zaběhne-li se jim pejsek, pouze to oznámí městské policii a oni mu pejska, díky implantovanému čipu, najdou a vrátí.
Zdá se vám to falešné a neskutečné? Mně také. Ve vztahu pána a pejska prostě čip není důležitý. Nemá hodnotu a využití. Ba naopak. Vpravení čipu do pejskova těla je nemorální čin. Stejně nemorální, jako čipování lidí. Obojí je výhodné pouze z hlediska moci úřední. Obojí bere identitu a deklasuje nositele na registrovaného jedince číslo to a to.
Registrování zvířat nezačalo u pejsků. Je používáno již dlouho v ochraně přírody. Čipem se označují vzácná, ohrožená a také drahá zvířata v chovech. Ta zvířata, která jsou držena v zajetí. Zvířata, se kterými je dovoleno obchodovat, ačkoli jinak jsou regionálně nebo celosvětově chráněna. Běžně se takto čipují nejen savci, ale i plazi a ptáci. Je to účelné z hlediska kontroly příslušných orgánů a majitelů těchto vzácností. Omezuje to kriminalitu, zjednodušuje přepravu a obchod. Osvědčilo se to a úřady (zejména městské a obecní) hned vidí i další využití – čipovat psy.
Jenže pejskové, to je jiná kategorie vztahu mezi zvířetem a člověkem. Ten není založen na kšeftu, ochraně či naopak drancování přírody. Pejsek není sbírkový exemplář. Pejsek je pro většinu z nás společník, kamarád a ochránce. Reálná hodnota většiny pejsků v penězích je nulová. Jejich etická a morální hodnota je však nevyčíslitelná. Jsou samozřejmě výjimky. Chovné stanice, nebo psi dražší než auto. Tam ať se majitel svobodně rozhodne, zda chce svého psa deklasovat na exemplář a registrovaný kus. Ale zavádět povinné plošné čipování je neopodstatněné a nemravné. Neumím si představit, že bych dal čipovat svého přítele. Třebaže vlastní čipování je pouze drobný zásah do těla.
Tak mne napadá, zda vlastně víte, co je to čipování. Tedy vpravení čipu do těla zvířete? Ve slovníku si můžete najít, že čip je křemíkový substrát v pouzdře, na němž je propojen velký počet logických obvodů. Představte si jakousi válečkovitou kapsli o síle cca milimetru a délce centimetru, která se pomocí injekční stříkačky se silnou jehlou vpraví pod kůži zvířete. Tento čip je schopen komunikovat s elektronickým čtecím zařízením a předat mu své informace, především registrační číslo jedince. V informační databázi příslušného úřadu je pak možné dohledat všechny další potřebné údaje, pokud jsou uloženy. Například (či spíše zejména), zda jste za pejska zaplatili daň.
A když jsem u toho brblání, tak si ještě přisadím. Řeknu vám, lidičky, tahle ta daň ze psů mne ohromně štve. Nikdy jsem se s ní nesmířil. Uznávám daně z pozemků a jiných nemovitostí, dokonce i daň silniční. Ale daň za držení pejska? To je daň z luxusu obyčejných lidí. Koček můžete mít klidně i dvacet v bytě, papoušků na stovky, rybiček na tisíce. A daň neplatíte. Pořiďte si však jezevčíka či jinou třaslavou kuličku psích chlupů a státní či městská kasa na vás hned otevře svou bezednou tlamu. Rádo se vysvětluje, že z těch daní jsou placeny útulky pro psy, nebo hygienické potřeby (igelitové pytlíky) pro pejskaře. Kolik však znáte takových případů v republice? Máte představu o tom, kolik peněz se na daních ze psů u nás vybírá a kolik se jich k pejskům a pejskařům vrací? Já to nevím a věřím, že na tyto otázky není sto nikdo odpovědět.
Je čas to dnešní povídání ukončit. Asi jím naštvu hodně lidí. Budou mi vytýkat, že nejsem moderní a nejdu s dobou, nebo že tomu nerozumím. A budou mít pravdu. V tomto ohledu nejsem moderní a opravdu tomu nerozumím. Ani nechci.
Pavel Bezděčka

Pavel Bezděčka

Pavel Bezděčka

Co vám nabízím: Causerie, eseje, bajky a jiné drobnosti o radostech žití. Prostě počteníčko pro dobré lidi.

Zoolog, co rád poznává nové, cestuje, fotografuje, kreslí a píše. Miluje život a všechny jeho formy i projevy, zejména humor.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora